Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zadanie 2

Badania naukowe pt. „Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku – etap II”
Prace zaplanowane na rok  2015  stanowią kontynuację badań rozpoczętych w 2014 roku, których wspólnym celem jest poznanie zmian sezonowych drobnych ssaków występujących na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
Badania obejmują następujące działania:
a. prace terenowe
- wytypowanie każdego typu siedlisk podlegających inwentaryzacji, założenie minimum 20 transektów;
- odławianie dwukrotnie w ciągu roku (pierwszy raz w sezonie wiosennym, a drugi raz na przełomie lata i jesieni) małych ssaków za pomocą pułapek drewnianych tzw. „dziekanówek”, rozstawionych zostanie łącznie  200 pułapek;
- oznakowanie złapanych osobników, a następnie wypuszczenie na wolność.
b. prace kameralne
- opracowanie wyników po każdym sezonie prac w formie dwóch raportów częściowych;
- opracowanie raportu końcowego zawierającego:
• gatunki występujące na obszarze Parku, ich rozmieszczenie i liczebność,
• zróżnicowanie na siedliska, w których występują dane gatunki,
• lokalizację na mapie poszczególnych gatunków.
Raporty złożone zostaną w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).