Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Krzywce Wielkie

Jezioro Krzywce Wielkie

Jezioro o powierzchni 28,36 ha, głębokości maksymalnej 15,0 m i głębokości średniej 6,5 m. Wielkie Krzywce jest jeziorem lobeliowym, w którym z gatunków wskaźnikowych występuje jedynie lobelia jeziorna Lobelia dortmanna. Jej nieliczne stanowiska znajdują się na fragmencie mineralnego dna w północnym plosie jeziora. W zbiorniku roślinność wynurzona jest dobrze rozwinięta. Dominuje tu szuwar wysoki, trzcinowy i pałkowy. Wzdłuż zachodniego i północnego brzegu licznie występuje kłoć wiechowata Cladium mariscus. Roślinność o liściach pływających reprezentowana jest przez płaty  rdestnicy pływającej Potamogeton natans  i grążela żółtego Nuphar lutea. W południowej części jeziora występuje rdest ziemnowodny Polygonum amphibium.

Strefę szuwaru właściwego buduje głównie trzcina pospolita Phragmites australis oraz kłoć wiechowata Cladium mariscus. Strefa ekotonu jeziora Krzywce Wielkie ma charakter torfowiskowy. Występują tu torfowce (np. tofowiec magellański Sphagnum magellanicum), wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, turzyca bagienna Carex limosa i żurawina błotna Oxycoccus palustris.

W jeziorze  Krzywce Wielkie odnotowano leszcza Abramus brama, krąpia Blicca bjoerkna, płoć Rutilus rutilus, wzdręgę Scardinius erythrophthalmus, lina Tinca tinca, karasia srebrzystego Carassius auratus gibelio, szczupaka Esox lucius, węgorza Anguilla anguilla, tołpygę białą Hypophthalmichthys molitrix, tołpygę pstrą Aristichthys nobilis i okonia Perca fluviatilis.