Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Gacno Wielkie

Jezioro Gacno Wielkie

Jezioro o powierzchni 13,42 ha, głębokości maksymalnej 6,1 m i głębokości średniej 3,1 m. Jest to  oligotroficzne jezioro położone w płytkiej rynnie. Przy południowej zatoce znajduje się rozległy pas torfowiska. Wokół zbiornika wytworzyły się płaty szuwaru niskiego z dominującym udziałem turzycy nitkowatej Carex lasiocarpa, turzycy dzióbkowatej Carex rostrata i ponikła błotnego Eleocharos palustris. a także luźny szuwar trzcinowy. Podobnie jak w jeziorze  Gacno Małe występują tu liczne populacje lobelii jeziornej Lobelia dortmanna i poryblina jeziornego Isoëtes lacustris oraz elismy wodnej Luronium natans. Strefa ekotonu jeziora  Gacno Wielkie miejscami ma wyraźnie torfowiskowy charakter. Występują tu torfowce, głównie torfowiec błotny Sphagnum palustre i torfowiec odgięty Sphagnum fallax oraz rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, żurawina błotna Oxycoccus palustris, przygiełka biała Rhynchospora alba i bardzo licznie, rzadki w Polsce, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata.

W jeziorze Gacno Wielkie nie odnotowano obecności ryb.