Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Warto dowiedzieć się

Chojnice:

  1. Plac Jagielloński - wytyczony został w 1835 r. na dawnym stawie zwanym „błotkiem wołów”. W okresie międzywojennym XX w. był miejscem manifestacji patriotycznych i festynów. W dawnych czasach, wraz z usytuowanym na pd. Pl. Piastowskim, leżał na bursztynowym szlaku.

  2. Brama Człuchowska (gotycka, 5 - kondygnacyjna, ze zrekonstruowaną kratą, którą do XVIII w. spuszczano, zamykając wjazd) - zbudowana w 1340 r. służyła kolejno jako ważna wieża obserwacyjna, brama wjazdowa, więzienie, a także pełniła funkcję dzwonnicy kościołów luterańskich - Świętego Ducha i Świętej Trójcy, co najprawdopodobniej uchroniło ją przed losem pozostałych bram - Młyńskiej i Gdańskiej, które rozebrano w 1883 r.

  3. Rynek – 31 stycznia 1920 r. o godz. 11.30 odbyła się główna uroczystość objęcia miasta przez władze polskie po 148-letniej pruskiej niewoli. W imieniu społeczeństwa polskiego wojsko witali: starosta Stanisław Sikorski, burmistrz Alojzy Sobierajczyk. Jedna z mieszkanek miasta, Bronisława Stammowa, zrzuciła symboliczne kajdany, za który to czyn została rozstrzelana w 1939 r. Dawny ratusz stał na środku Rynku, a z jego wieży trębacz grał hejnał miasta. W XVI w. otaczały go budy kramarskie, wokół których skupiało się życie handlowe miasta. Od 1620 r. stał tu także kościół luterański Świętej Trójcy z barokową wieżą zegarową. W 1939 r. hitlerowcy rozebrali świątynię, rozszerzając plac dla swoich manifestacji. W 1945 r. w czasie działań wojennych chojnicki Rynek został zniszczony. We wschodniej pierzei, na skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną stał hotel „Polonia”, którego właścicielem był Jan Kaletta. Mieściły się w nim zbiory muzeum zorganizowanego w 1932 r. przez syna właściciela Franciszka i Juliana Rydzkowskich. W hotelu 1922 r. zawiązał się Klub Żeglarski. W 1931 r. Jan Kaleta został kierownikiem biura powstałego w Chojnicach Towarzystwa Popierania Turystyki.