Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Uzupełnienie podsadzeń pod okapem drzewostanu, jako kontynuacja kształtowania różnorodności biologicznej Parku.

W ramach zabiegów hodowlano – ochronnych w drzewostanach Parku Narodowego „ Bory Tucholskie” wykonuje się podsadzenia pod osłoną drzewostanu. Mają one za zadanie uzupełnienie struktury gatunkowej i piętrowej zbiorowisk leśnych, a cel finalny sprowadza się do wytworzenia drzewostanu o złożonej budowie i strukturze z udziałem gatunków dostosowanych do siedliska. Podsadzenia będą stanowiły zaczątek przebudowy, kiedy drugie piętro w przyszłości będzie miało szanse przejąć rolę drzewostanu panującego. Wprowadzenie podsadzeń gatunkami właściwymi dla danych potencjalnych zespołów roślinnych dotyczy głównie drzewostanów wykazujących pełną lub częściową niezgodność aktualnych składów gatunkowych z docelowymi. W latach 2010 i 2011 wykonano podsadzenia pod osłoną drzewostanu na terenie dwóch obwodów ochronnych ( Bachorze i Dębowa Góra) na łącznej powierzchni 17,57 ha. W celu zabezpieczenia młodego pokolenia przed zwierzyną leśną zabezpieczono podsadzenia przez grodzenie siatką . Na jednej z pozycji w oddz. 123 d pomimo zabezpieczenia przed zwierzyną w roku 2012 doszło do zniszczenia sadzonek dębu bezszypułkowego. Zniszczeń dokonały dziki, które przedostały się do ogrodzenia pod siatką i uszkodziły ok 7 tyś szt. sadzonek.

W 2013 roku dzięki środkom pozyskanym z funduszu leśnego PGL LP możliwe było wykonanie poprawek w podsadzeniach na terenie Obwodu Ochronnego Bachorze w oddz. 123 d na powierzchni 1,20 ha poprzez wprowadzenia 7 tyś. sztuk sadzonek dębu bezszypułkowego na talerzach. Dodatkowo wykonano zabezpieczenie istniejącego grodzenia żerdziami mocowanymi w dolnej jego części, które uniemożliwi przedostanie się dzików pod siatką.

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 12 448,21 zł