Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Zgodnie z art. 8b ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do zadań parków narodowych należy, m.in. udostępnianie obszaru parku na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych. Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada plan ochrony, który określa sposoby udostępniania Parku, m.in. do celów turystycznych. W Parku istnieje ok. 76km szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych) oraz ok. 18 km ścieżek dydaktycznych. Szacowana liczba turystów odwiedzających Park to ok. 60tys./rok. Poza turystami i wycieczkami szkolnymi, Park odwiedzają też wędkarze oraz w okresie od czerwca do października osoby zbierające grzyby i jagody. Szczególnie w sezonie letnim nasila się, związany ze zwiększonym ruchem turystycznym, problem zaśmiecania obszaru Parku. Zbieraniem śmieci zajmowali się pracownicy Parku, ale z uwagi na szeroki zakres innych obowiązków nie byli w stanie dokładnie kontrolować wszystkich odcinków szlaków. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu leśnego w roku 2013 r. zaistniała możliwość zlecenia usługi w ramach realizacji zadania pn. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie” osobom prywatnym. Zostały zawarte umowy zlecenia z dwoma zleceniobiorcami. Osoby te w okresie od 17 czerwca do 30 września zajmowały się zbieraniem odpadów wzdłuż szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. Łącznie w ww. okresie zebrano 9 260 litrów odpadów.

Kwota realizacji zadania: 10 488,52 zł.