Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Skrzynka

Jezioro Skrzynka

Przedostatni zbiornik należący do systemu Strugi Siedmiu Jezior. Jest to bardzo płytkie, słabo wcięte w dolinę jezioro o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 4,6 m o powierzchni  21,1 ha. Jest ono połączone z jeziorem Mielnica szerokim, 20 - metrowym kanałem o głębokości dochodzącej do 1 m i dlatego też często traktowane są jako jeden zbiornik. Roślinność wynurzoną tworzy szuwar trzcinowy, pałkowy i turzycowy. Rośliny o liściach pływających reprezentowane są przez grążela żółtego Nuphar lutea, grzybienia białego Nymphaea alba i rdestnicę pływającą Potamogeton natans. Roślinność podwodną tworzy rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus i rdestnica wydłużona Potamogeton praelongus.
 

W typologii rybackiej uznane za jezioro linowo - szczupakowe. Panują tu odpowiednie warunki dla ciepłolubnych i litofilnych gatunków. Występują tutajmiędzy innymi: lin Tinca tinca, szczupak Esox lucius, leszcz Abramis brama, płoć Rutilus rutilus,  karaś srebrzysty Carassius auratus gibelin i sandacz Stizostedion lucioperca. Z położonego na obrzeżach Parku Jeziora Charzykowskiego migrują także poprzez Strugę gatunki obce, jak tołpyga biała Hypophthalmichthys molitrix, tołpyga pstra Aristichthys nobilis czy karp Cyprinus carpio.