Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rośliny naczyniowe

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odnotowano 634 gatunki roślin naczyniowych (stan na 2012 r.), co stanowi około 33% całej flory Polski niżowej i około 40% flory Pomorza Zachodniego.

Rośliny naczyniowe występujące na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, reprezentują 96 rodzin, w tym najliczniej reprezentowane są:

  • Wiechlinowate (Trawy) Poaceae,
  • Astrowate Asteraceae,
  • Turzycowate Cyperaceae,
  • Motylkowate Fabaceae,
  • Różowate Rosaceae.

34 rodziny reprezentowane są tylko przez jeden gatunek. Jak dotąd odnotowano 43 gatunki chronione. Występuje tu także 58 gatunków należących do archeofitów i 33 gatunki należące do kenofitów.

[Archeofit to gatunek rośliny obcego pochodzenia (antropofit), który przybył do nas z innych rejonów geograficznych w czasach wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych. Zwykle za datę graniczną przyjmuje się rok 1492 – odkrycie Ameryki. Rośliny, które przybyły do nas później, zaliczane są do kenofitów.]

Flora tego terenu wyróżnia się znaczną ilością unikalnych w skali całego kraju gatunków. Liczne są tu gatunki reliktowe, czyli charakterystyczne dla minionych epok klimatycznych i właściwych im formacji roślinnych. Do najstarszych składników flory Parku zaliczamy relikty glacjalne, które dzisiaj charakteryzują się zasięgiem arktyczno-alpejskim, borealno-alpejskim i borealnym, a są to:

Skład gatunkowy roślin naczyniowych Parku Narodowego „Bory Tucholskie” zawiera również stosunkowo liczną grupę gatunków o zasięgu środkowo-europejskim i atlantyckim, w tym występujące w jeziorach lobeliowych:

a także niezwykle interesujący gatunek jakim jest: 

O unikalności tego terenu świadczyć może również stosunkowo duża liczba gatunków objętych ochroną gatunkową oraz roślin posiadających kategorię zagrożenia, wymienionych w „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce” i w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”.
Do ciekawszych przedstawicieli zaliczamy m.in.:

  • rosiczki: okrągłolistną, pośrednią i długolistną Drosera rotundifolia, D. intermedia, D. anglica,
  • widłaki,
  • pływacze Utricularia.

Warto również wspomnieć, że występuje tu także nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum L., który jest w Parku jedynym przedstawicielem psylofitów - najstarszej linii rozwojowej w kładzie Monilophyta.

 

Pliki do pobrania:

 

Rośliny naczyniowe