Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rok 2015

W dniu 18 maja 2015 roku podpisano umowę Nr EZ.0290.1.15.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem  Leśnym Lasy Państwowe, a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację następujących zadań: