Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku.

Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku.

Obejmuje następujące działania:
  • prace terenowe:
    • wytypowanie siedlisk podlegających inwentaryzacji, założenie minimum 20 transektów;
    • odławianie małych ssaków za pomocą pułapek drewnianych tzw. „dziekanówek” – 200 pułapek (dwukrotnie w ciągu roku, sezon wiosenny oraz przełom lata i jesieni);
    • oznakowanie złapanych osobników, a następnie wypuszczenie na wolność.
  • opracowanie wyników w formie raportu dostarczonego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).