Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Poryblin jeziorny

Poryblin jeziorny

Poryblin jeziorny - Isoëtes lacustristo podwodny paprotnik występujący w głębszej strefie litoralu jezior lobeliowych. Rośnie w wodach o dużej przejrzystości, mało zasobnych w związki odżywcze i związki wapnia, na podłożu mulistym. Ze względu na wąską skalę ekologiczną został uznany za jeden ze wskaźników jezior lobeliowych.

Poryblin jest zimozieloną rośliną o szydlastych, ostro zakończonych liściach, u nasady rozszerzonych. W rozszerzeniach tych znajdują się zarodnie. Liście zebrane są w rozetkę na skróconej bulwkowatej łodydze. Krępy pokrój rośliny skraca drogę metabolitów od korzenia do liści i pozwala na maksymalne wykorzystanie skąpych zasobów pokarmowych na siedliskach oligotroficznych.

Poryblin jeziorny jest gatunkiem objętym ochroną gatunkową oraz ujętym w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Według czerwonej listy roślin jest gatunkiem narażonym na wyginięcie na terenie Polski.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” występuje w jeziorach: Małe Gacno, Wielkie Gacno, GłucheNierybno.