Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Zielona ścieżka dydaktyczna "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno”

Zielona ścieżka dydaktyczna "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno”

Ta najdłuższa ścieżka dydaktyczna Parku zaczyna się nieopodal siedziby Obwodu Ochronnego w Bachorzu (leśniczówka w Bachorzu) i Terenowej Bazy Edukacyjnej Parku, dokładnie po drugiej stronie szosy, w miejscu gdzie kiedyś znajdowała sie pętla autobusów MZK, a kończy w Funce, tuż przy szosie. Aby przejść cała trasę trzeba pokonać 6,6 km, co zajmuje ok. 3,0 h. Zobaczyć tu możemy jeziora lobeliowe z charakterystyczną dla nich roślinnością, sukcesję w strefie przyjeziornej i na wydmie. To najlepsze miejsce by zapoznać się z mieszkańcami lasu, wydmy i jezior. Podobnie jak poprzednie ścieżki, w terenie oznakowano ją białymi kwadratami, tym razem jednak z zielonymi ukośnymi paskami. Wyznaczono na niej siedem przystanków przystanków:

  1. Żywicowanie drzew
  2. Sukcesja na wydmie
  3. Dziuple
  4. Brzozy, martwe drewno i ogłodek
  5. Jezioro lobeliowe Wielkie Gacno
  6. Sukcesja w strefie ekotonowej
  7. Krajobraz okolic jezior Małe Gacno i Wielkie Gacno

Wszystkie przystanki w terenie zostały oznakowane za pomocą słupów. Wybierając sie na wycieczkę można skorzystać z przewodnika pt. "Wokół jeziora lobeliowego Wielkie Gacno" autorstwa M. Chybowskiej, M. Kochanowskiej i K. Lubińskiej.

Przebieg ścieżki