Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Oferta dla klas I-III szkół podstawowych

 1. Oferta skierowana jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 2. Program dopasowywany jest każdorazowo do wieku uczestników oraz indywidualnych życzeń nauczycieli.
 3. Czas pobytu zależy od nauczyciela i zainteresowań grupy.
 4. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie pobiera opłat za zajęcia edukacyjne, warsztaty i prelekcje odbywające się na jego terenie.
 5. Wielkość grupy: max 30 dzieci
 6. Po uzgodnieniu telefonicznym terminu zajęć (tel. 52 33 55 127), należy przesłać (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zajęć) na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl zgłoszenie zamówienia zajęć na druku dostępnym do pobrania (na końcu oferty).
 7. Uwaga! Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie (Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie) lub w przypadku zajęć terenowych na terenie PNBT lub na terenie Botanicznej ścieżki dydaktycznej mieszczącej się przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy). W przypadku zajęć terenowych każdorazowo miejsce spotkania z edukatorem zostanie uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo.

Dostępne tematy zajęć:

I. Blok przyrodniczy

Zajęcia do wyboru:

 1. Prelekcja połączona z pokazem slajdów pt. W krainie borów i jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie"
  Zajęcia te mają na celu poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
  czas trwania prelekcji: ok 1h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Pory roku
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jak to się dzieje, że mamy dzień i noc, a także dlaczego zmieniają się pory roku. Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie
  w poszczególnych miesiącach. Poznają wszystkie miesiące i pochodzenie ich nazw.
  czas trwania zajęć: 2h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Wiosna w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się co wiosną dzieje się w Parku. Poznają wiosenne rośliny i ptaki powracające z zimowisk.
  czas trwania zajęć: 2 h sala
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Rok z życia bociana
  Podczas zajęć uczniowie poznają biologię bociana białego. Dowiedują się co robi w poszczególnych miesiącach, a także co mu zagraża i jak go chronić.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Poznajemy bliżej ptaki
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają środowiska życia ptaków, pokarm jakim się żywią a także przystosowania do jego pobierania. Uczą się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i głosach.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Pokochaj nietoperze
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia nietoperzy a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. To już jesień …
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią i dlaczego tak się dzieje.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Grzyby – rozpoznawanie i znaczenie w przyrodzie
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się co to są grzyby. Poznają grzyby makroskopowe a także ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Dowiadują się kto korzysta z grzybów w lesie i jak należy je zbierać. Poznają gatunki jadalne i ich trujące „sobowtóry”. Uczą się je rozpoznawać.
  czas trwania zajęć: 2 h (sala) lub 2,5 h (teren)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie lub okolice Terenowej Bazy Edukacyjnej w Bachorzu.
  Czas realizacji: zajęcia w sali cały rok, zajęcia w terenie w miesiącach wrzesień-październik
 1. Drzewa i krzewy naszej okolicy
  Podczas zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów po budowie morfologicznej (liście, kwiaty i owoce).
  czas trwania zajęć: 1,5 h (z wyjściem w teren ok. 2,5 h)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz najbliższy las i teren wokół ośrodka lub okolice Terenowej Bazy Edukacyjnej w Bachorzu.
  Czas realizacji: cały rok, cześć terenowa w miesiącach kwiecień - październik
 1. Jesienne odloty
  Podczas trwania zajęć uczniowie dowiadują się jakie ptaki i dlaczego odbywają jesienne wędrówki. Poznają trasy ich lotu a także zagrożenia, które im towarzyszą. Uczniowie poznają również przysłowia i powiedzenia związane z ptakami.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
   
 2. Świat przyrody przygotowuje sie do zimy
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jak zwierzęta i rośliny przygotowują się do zimy, aby przetrwać ten trudny dla nich czas.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
   
 3. Zwierzęta zimą
  Podczas trwania zajęć uczniowie dowiadują się czy należy dokarmiać zwierzęta zimą. Czym i jak należy je dokarmiać, ze szczególnym uwzględnieniem dokarmiania ptaków. Nauczą się rozpoznawać tropy i ślady jakie pozostawiają zwierzęta.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
   
 4. Mieszkańcy naszych lasów
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają mieszkańców naszych lasów. Dowiadują się, które zwierzęta są pod szczególną ochroną. Poznają różnice pomiędzy gatunkami w sposobie ich życia, rodzaju pożywienia itd.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Budowa warstwowa lasu
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają warstwy lasu. Rośliny i zwierzęta tam żyjące a także dowiadują jakie zależności są miedzy nimi.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Wilk
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia wilków a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Owady - sukces natury
  Podczas zajęć uczniowie poznają budowę morfologiczną i anatomiczną owadów. Uczą się rozpoznawać pospolite owady (charakterystyczne dla danej pory roku). Będą umieli odróżniać stadia rozwojowe owadów. Dowiedzą się, które owady należą do społecznych i co to oznacza. Dowiedzą się o znaczeniu owadów w przyrodzie i życiu człowieka.
  czas trwania zajęć: 2 h sala + 1 h teren
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren wokół ośrodka
  Czas realizacji: cały rok poza częścią terenową dostępną od kwietnia do października
 1. Rośliny – warunki i środowisko życia
  Podczas zajęć uczniowie poznają budowę roślin oraz funkcje poszczególnych organów. Ich przystosowania do życia oraz środowiska w jakich je spotykamy.
  czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Woda na Ziemi
  Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się ile wody jest na Ziemi. Poznają obieg wody w przyrodzie oraz jej właściwości fizyczne. Będą również miały możliwość rozpoznawania „zanieczyszczonych” wód za pomocą zmysłu węchu i smaku. Nauczą się prawidłowo gospodarować zasobami wody.
  czas trwania zajęć: 2,5 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
   
 2. Otwieram oczy, usta, nos, ręce - poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami
  Podczas zajęć w terenie uczniowie poznają przyrodę wszystkimi zmysłami. Odkrywają, że las to nie tylko drzewa.
  czas trwania zajęć ok. 1,5 h
  Miejsce realizacji: teren leśny wokół Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim
  Czas realizacji: od kwietnia do października
   
 3. Park Narodowy „Bory Tucholskie” jako przykład najwyższej formy ochrony przyrody
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się co to są formy ochrony przyrody i jakie występują w Polsce. Dowiadują się dlaczego i jak chronimy Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Zapoznają się z walorami przyrodniczymi tego miejsca a także nauczą się prawidłowo zachowywać na obszarach chronionych.
  czas trwania zajęć: ok. 3,5 h
  Miejsce realizacji: ścieżki dydaktyczne Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (zielona, niebieska lub czerwona)
  Czas realizacji: od kwietnia do października
   
 4. Przyroda wokół nas
  Nauczą się rozpoznawać pospolite rośliny (charakterystyczne dla danej pory roku). Poznają mieszkańców ścieżki botanicznej.
  czas trwania zajęć: 2,5 h
  Miejsce realizacji: Botaniczna ścieżka dydaktyczna w Charzykowach
  Czas realizacji: od kwietnia do września

II. Blok artystyczny

Zajęcia do wyboru:

 1. Papier czerpany
  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią papieru, jego rodzajami oraz metodami przetwórstwa. Dowiedzą się dlaczego i jak należy oszczędzać papier. Poznają cały proces powstawania papieru czerpanego. W czasie warsztatów każdy uczeń samodzielnie zrobi kartkę papieru z makulatury, którą zabierze ze sobą. Papier na miejscu będzie można ozdobić.
  czas trwania zajęć: ok 1,5 – 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Rzeźba w mydle
  Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się co to jest mydło i dlaczego posiada właściwości myjące. Zapoznają się z jego historią a także z jego produkcją dawniej i dziś. W czasie trwania warsztatów każdy uczeń samodzielnie będzie rzeźbił w mydle wg. własnych pomysłów lub szablonów. Dodatkowo uczniowie przygotują pudełko do zapakowania wyrzeźbionego mydełka.
  czas trwania zajęć: ok 1,5 – 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
 1. Opakowania wielorazowego użytku – torba
  Podczas zajęć uczniowie poznają historię opakowań, rolę jaką pełniły dawniej i dziś. Wspólnie dojdziemy do tego dlaczego warto używać opakowań wielorazowego użytku. W czasie warsztatów każdy uczeń ozdobi bawełnianą torbę (wykona na niej rysunek wg własnego pomysłu).
  czas trwania zajęć: ok 1,5 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
   
 

Pliki do pobrania: