Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Oferta dla kl. IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Oferta skierowana jest do kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Program dopasowywany jest każdorazowo do wieku uczestników oraz indywidualnych życzeń nauczycieli.
 3. Czas pobytu zależy od nauczyciela i zainteresowań grupy.
 4. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie pobiera opłat za zajęcia edukacyjne, warsztaty i prelekcje odbywające się na jego terenie.
 5. Wielkość grupy: max 30 uczniów
 6. Po uzgodnieniu telefonicznym terminu zajęć (tel. 52 33 55 127), należy przesłać (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zajęć) na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl zgłoszenie zamówienia zajęć na druku dostępnym do pobrania (na końcu oferty).
 7. Uwaga! Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie (Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie) lub w przypadku zajęć terenowych na terenie PNBT lub na terenie Botanicznej ścieżki dydaktycznej mieszczącej się przy siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy). W przypadku zajęć terenowych każdorazowo miejsce spotkania z edukatorem zostanie uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo.

Dostępne tematy zajęć:

I. Blok przyrodniczy

Zajęcia do wyboru:

 1. Prelekcja połączona z pokazem slajdów pt. W krainie borów i jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie" lub pokaz filmów poświęconych jednemu z wybranych parków narodowych
  Zajęcia te mają na celu poznanie polskich parków narodowych. Podczas prelekcji połączonej z pokazem slajdów pt. „W krainie borów i jezior” uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Pozostałe filmy (do wyboru) pozwolą na zapoznanie się z charakterystycznymi cechami poszczególnych parków narodowych.
  Czas trwania prelekcji lub pokazu jednego z filmów: ok 1h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Historia ochrony przyrody oraz formy jej realizacji w Polsce i Europie
  Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jakie są cele ochrony przyrody w Polsce. Poznają różne formy ochrony przyrody w Polsce a także wybrane międzynarodowe konwencje o ochronie przyrody. Dowiedzą się czym one są i dlaczego się je tworzy.
  Czas trwania zajęć: 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Zagrożenia dla obszarów chronionych
  Podczas zajęć uczniowie poznają gatunki obce i inwazyjne dla polskiej flory i fauny oraz sposoby ich wnikania. Dowiedzą się na czym polega ich inwazyjność a także poznają sposoby ich eliminacji. Dodatkowo dla grup ponadpodstawowych temat może być rozszerzony o zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
  Czas trwania zajęć: 2 h sala + 3 h teren
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie i teren PNBT
  Czas realizacji: cały rok (poza częścią terenową dostępną od maja do października)
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Poznajemy bogactwo gatunkowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  Podczas warsztatów uczniowie, pracując w grupach, poznają bogactwo gatunkowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz praktyczne znaczenie pojęcia różnorodność przyrodnicza (bioróżnorodność). Podczas prac terenowych spisują i badają napotkane rośliny, grzyby i zwierzęta. Ćwiczą umiejętność pracy z kompasem i orientowaniem się w terenie.
  czas trwania zajęć: ok.1 h (wprowadzenie - sala) oraz 3 h (teren)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocinskim Młynie, teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  Czas realizacji: od 15 kwietnia do 15 października
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Poznajemy ekosystemy wodne
  Podczas warsztatów uczniowie, pracując w grupach, badają i spisują gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem wody i w wodzie. Również obserwują życie ukryte w pojedynczej kropli. Oznaczają czystość wody za pomocą organizmów wskaźnikowych a także za pomocą badań chemicznych.
  Czas trwania zajęć: 0,5 h (wprowadzenie - sala), 2 h (badania terenowe), 1 h (sala – badanie chemiczne wody)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  Czas realizacji: od 15 kwietnia do 15 października
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Badanie chemiczne wody
  Podczas zajęć uczniowie, przeprowadzają proste badania chemiczne wody pozwalające na ocenę jej stanu.
  Czas trwania zajęć: 1,0 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Grzyby makroskopowe
  Podczas zajęć uczniowie dowiadują się co to są grzyby. Poznają grzyby makroskopowe i mikroskopowe a także ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Poznają gatunki jadalne i ich trujące „sobowtóry”. Uczą się je rozpoznawać.
  Czas trwania zajęć: 1,5 h (sala) + 2 h (teren)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
  Czas realizacji: zajęcia w sali dostępne cały rok, zajęcia w terenie od września do października
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Drzewa i krzewy naszej okolicy
  Podczas zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów po budowie morfologicznej (liście, kwiaty i owoce). Dodatkowo uczniowie rysują metodą figur geometrycznych własny klucz do rozpoznawania drzew, który zabierają ze sobą w teren i na tej podstawie m.in. rozpoznają rosnące gatunki.
  Czas trwania zajęć: 3 h (w tym 1,5 h w sali pozostały czas to zajęcia w terenie)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz najbliższy las i teren wokół ośrodka
  Czas realizacji: od kwietnia do października
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Pokochaj nocnych łowców – poznajemy nietoperze
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia nietoperzy a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić. Podczas wieczornego wyjścia w teren wykonują nasłuchy głosów nietoperzy przy pomocy detektorów.
  Czas trwania zajęć: 2 h (sala)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, wyjście w teren: maj -wrzesień
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
   
 2. Poznajemy ptaki najbliższej okolicy
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają środowiska życia ptaków, pokarm jakim się żywią a także przystosowania do jego pobierania. Uczą się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i głosach.
  Czas trwania zajęć: 2 h (sala) + 2 h (teren)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  Czas realizacji: cały rok, poza częścią terenową dostępną od maja do września
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
   
 3. Ptaki szponiaste
  Podczas trwania zajęć uczniowie poznają środowiska życia ptaków szponiastych, pokarm jakim się żywią a także przystosowania do jego pobierania. Uczą się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i głosach.
  Czas trwania zajęć: 3 h (sala)
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie szkół ponadpodstawowych
 1. Owady - sukces natury
  Podczas zajęć uczniowie poznają budowę morfologiczną i anatomiczną owadów. Nauczą się rozpoznawać pospolite owady (charakterystyczne dla danej pory roku). Będą umieli odróżniać stadia rozwojowe owadów. Dowiedzą się, które owady należą do społecznych i co to oznacza. Dowiedzą się o znaczeniu owadów w przyrodzie i życiu człowieka.
  Czas trwania zajęć: 3 h sala + 3 h teren
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren wokół ośrodka
  Czas realizacji: cały rok poza częścią terenową dostępną od maja do 30 września
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

II. Blok artystyczny

Zajęcia do wyboru:

 1. Papier czerpany
  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią papieru, jego rodzajami oraz metodami przetwórstwa. Dowiedzą się dlaczego i jak należy oszczędzać papier. Poznają cały proces powstawania papieru czerpanego. W czasie warsztatów każdy uczeń samodzielnie zrobi kartkę papieru z makulatury, którą zabierze ze sobą. Papier na miejscu będzie można ozdobić.
  Czas trwania zajęć: ok 1,5 – 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
 1. Rzeźba w mydle
  Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się co to jest mydło i dlaczego posiada właściwości myjące. Zapoznają się z jego historią a także z jego produkcją dawniej i dziś. W czasie trwania warsztatów każdy uczeń samodzielnie będzie rzeźbił w mydle wg. własnych pomysłów lub szablonów. Dodatkowo uczniowie przygotują pudełko do zapakowania wyrzeźbionego mydła.
  Czas trwania zajęć: ok 1,5 – 2 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
   
 2. Opakowania wielorazowego użytku – torba
  Podczas zajęć uczniowie poznają historię reklamówki, rolę jaką pełniła dawniej i dziś. Wspólnie dojdziemy do tego dlaczego warto używać opakowań wielorazowego użytku. W czasie warsztatów każdy uczeń ozdobi bawełnianą torbę (wykona na niej rysunek wg własnego pomysłu).
  Czas trwania zajęć: ok 1,5 h
  Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
  Czas realizacji: cały rok
  Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
   
 

Pliki do pobrania: