Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Nierybno

Jezioro Nierybno

Jezioro o powierzchni 10,36 ha, głębokości maksymalnej 6,3 m, objęte ochroną ścisłą, dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora i specyficznej roślinności.

Nierybno jest jeziorem lobeliowym o wydłużonym kształcie otoczonym pasem zatorfień z roślinnością przejściowo-torfowiskową. W przybrzeżnej strefie litoralu licznie występują zarówno lobelia jeziorna Lobelia dortmanna jak również poryblin jeziorny Isoëtes lacustris. Razem z lobelią występuje tu elisma wodna Luronium natans oraz sit drobny Juncus bulbosus.  Strefę roślinności wynurzonej tworzy turzyca nitkowata Carex lasiocarpa i turzyca sztywna Carex elata. Ekoton  ma wyraźny torfowiskowy charakter, występują tu torfowce (głównie torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum i torfowiec odgięty Sphagnum fallax), żurawina błotna Oxycoccus palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, przygiełka biała Rhynchospora alba i turzyca bagienna Carex limosa.

W jeziorze Nierybno odnotowano następujące gatunki ryb: lin Tinca tinca, okoń Perca fluviatilis , płoć Rutilus rutilus oraz karasia srebrzystego Carassius auratus gibelin.