Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160)

Siedliska tego typu położone są z reguły w sąsiedztwie torfowisk zlokalizowanych w zlewniach lasów iglastych. Zasilane są przez spływy powierzchniowe oraz wodę z przyległych torfowisk. Zazwyczaj są to niewielkie zbiorniki wodne o powierzchni nie przekraczającej kilku hektarów. Ze względu na dużą zawartość kwasów humusowych woda w tych jeziorach ma barwę żółtą lub brązową i bardzo małe wartości pH, nierzadko poniżej 4.  Otoczone są one zazwyczaj płem mszarnym, tworzącym wraz z przyległym torfowiskiem niewielki kompleks torfowiskowo-jeziorny. W tych zbiornikach z reguły brak roślinności szuwarowej i gatunków o liściach pływających. Roślinność zanurzona reprezentowana jest przez torfowce zwieszające się z krawędzi pła.

Jeziora dystroficzne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”:

- Kacze Oko,

- Rybie Oko,

- Kociołek,

- Błotko,

- Bezimienny zbiornik położony w oddziale 45f.