Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Mielnica

Jezioro Mielnica

Ostatnie z ciągu jezior rynnowych systemu Strugi. To niewielkie jezioro (11,3 ha) jest najpłytszym zbiornikiem tego ciągu o głębokości nieco ponad 1 m. Obrzeża zbiornika w części południowej tworzy szuwar trzcinowy, a w części wschodniej szuwar turzycowy. Brzeg zachodni ma charakter pła szalejowego. Wzdłuż brzegów obserwujemy rdestnicę pływająca Potamogeton natans i grzybienie białe Nymphaea alba. Roślinność podwodną tworzy rogatek sztywny Ceratophyllum demersum i osoka aloesowata Stratiotes aloides.

Biorąc pod uwagę skład gatunkowy ichtiofauny jezioro to zaliczyć możemy do zbiorników karasiowych z dominującym udziałem karasia srebrzystego Carassius auratus gibeliio. Mniej licznie występuje lin Tinca tinca i karaś pospolity Carassius carassius. Z gatunków drapieżnych dominuje szczupak Esox lucius.