Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Gacno Małe

Jezioro Gacno Małe

Jezioro o powierzchni 17,44 ha, głębokości maksymalnej 5,6 m i głębokości średniej 3,1 m, objęte ochroną ścisłą dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora oraz specyficznej roślinności wodnej i torfowiskowej.

Jezioro Gacno Małe jest jeziorem lobeliowym o wydłużonym kształcie z niewielką wyspą w środkowej części. W płytkim litoralu wytworzyły się wąskie pasy szuwaru niskiego z dominującym udziałem turzycy nitkowatej Carex lasiocarpa, a w części północnej również szuwaru wysokiego tworzonego przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. W zbiorniku występują liczne populacje lobelii jeziornej Lobelia dortmana i poryblina jeziornego Isoëtes lacustris, którym miejscami towarzyszy elisma wodna Luronium natans i jeżogłówka pokrewna Sparganium angustifolium. Strefa ekotonu wykazuje typowo torfowiskowy charakter. Licznie występują tu torfowce, głównie torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum oraz trzy gatunki rosiczek: często rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i rzadko rosiczka długolistna Drosera anglica i rosiczka pośrednia Drosera intermedia. Nad Gacnem Małym występuje również żurawina błotna Oxycoccus palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, przygiełka biała Rhynchospora alba, turzyca bagienna Carex limosa i rzadki na terenie Polski widłaczek torfowy Lycopodiella inundata.

W jeziorze Gacno Małe odnotowano karasia pospolitego Carassius carassius i szczupaka Esox lucius.