Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kącik kaszubski

Rośliny w zwyczajach i wierzeniach Kaszubów i nie tylko...

J uż w dawnych czasach ludność związana była z roślinami. Intrygowały one starożytnych medyków, kapłanów, filozofów i prostych ludzi. Odzwierciedlano je w rzeźbie, malarstwie i literaturze. Przede wszystkim jednak budziły ciekawość. Były i są nadal, przedmiotem badań i analiz nad ich właściwościami. Dostrzegane różnice, przede wszystkim w wyglądzie i rozmiarze, ale także w przydatności dla człowieka, powodowały, że podejmowano próby usystematyzowania roślin. I tak już w Biblii znajdujemy pierwsze informacje o podziale flory na trawę dla bydła i zioła, które miały służyć człowiekowi. Wraz z coraz lepszym poznawaniem właściwości oraz szerszym zastosowaniem roślin, powstawały kolejne podziały, tym razem na rośliny lecznicze, przyprawowe, użytkowe, przemysłowe itp.

Ze względu na fascynację wielorakim zastosowaniem roślin w życiu człowieka, niespecjalnie interesowano się różnicami i podobieństwami w budowie, czyli tym, co stanowi podstawę systematyki roślin. Ale i na to przyszedł czas. Największe zasługi w tej dziedzinie zawdzięczamy Linneuszowi (1707-1778).

Dziś większość flory jest sklasyfikowana, mamy rzędy, rodziny, gatunki i podgatunki. Kolejni badacze wkładają mnóstwo pracy w to, by ten bogaty świat roślin uporządkować. W związku z tym coraz bardziej w zapomnienie odchodzi wiedza naszych babek i prababek, które nie koniecznie wiedziały, do której rodziny dana roślina należy, ale wiedziały jak ją zastosować.

W tym dziale chcemy powrócić do tych informacji. Sięgamy do ludowych wierzeń i regionalnych przesądów o roślinach, które są przydatne w życiu człowieka i od lat są z nim związane. Zabraknie natomiast opisów botanicznych, lecz fotografie pomogą rozpoznać dany gatunek w terenie.