Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Głuche

Jezioro Głuche

Jezioro o powierzchni 3,47 ha, głębokości maksymalnej 6,5 m i głębokości średniej 3,2 m, objęte ochrona ścisłą, dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora, specyficznej roślinności i chronionych gatunków ważek.

Jezioro Głuche jest jeziorem lobeliowym, w którym w płytkiej strefie litoralu występuje lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, zaś głębiej poryblin jeziorny Isoëtes lacustris. Z innych gatunków charakterystycznych dla jezior lobeliowych występuje tu elisma wodna Luronium natans oraz sit drobny Juncus bulbosus. Wzdłuż brzegów w zachodniej części jeziora występują grzybienie północne Nymphaea candida, a fragment brzegu północnego porasta pałka wąskolistna Typha angustifolia.

W jeziorze Głuche odnotowano okonia Perca fluviatilis, karasia srebrzystego Carassius auratus gibelio i szczupaka Esox lucius.