Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Eliminacja gatunków obcych, w tym inwazyjnych z obszaru Parku.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego: 

Obejmuje następujące działania:

 • eliminacja gatunków obcych:
  • czeremchy amerykańskiej
   • etap 1:  przy egzemplarzach większych niż 1,5 m wysokości przycięcie każdego pędu głównego (odroślowego) na wysokości 1 m, wraz z oczyszczeniem z gałęzi i pączków pozostającego 1 m odcinka odziomkowego, egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane wraz z korzeniami – powierzchnia zabiegu 1,91 ha;
   • etap 2: oczyszczanie części odziomkowej  z pędów rozwijających się z pączków śpiących w trzech powtórzeniach - powierzchnia zabiegu 3,43 ha;
  • dębu czerwonego, karagana, robinii akacjowej - sposób wykonania: wycięcie osobników gatunków obcych na wysokości odziomka w przypadku egzemplarzy o wysokości powyżej 1,5 m, egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane z korzeniami – łączna rzeczywista powierzchnia zabiegu to ok. 1,2 ha;
  • śnieguliczki białej -  sposób wykonania: wyrwanie wraz z korzeniami - powierzchnia zabiegu ok. 0,1 ha; 
  • róży pomarszczonej - sposób wykonania: wyrwanie wraz z korzeniami - na powierzchni ok. 0,6 ha;
  • jesiona pensylwańskiego - sposób wykonania: wycięcie na wysokości odziomka w przypadku egzemplarzy o wysokości powyżej 1,5 m , egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane z korzeniami - na łącznej powierzchni ok. 2 ha;     
 • organizacja warsztatów w celu podniesienia wiedzy ekologicznej z zakresu różnorodności biologicznej w liczbie 2 spotkań;
 • organizacja wykładu dla osób reprezentujących działkowców i innych użytkowników zieleni;
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci:
  • broszury A4: 210 x 297 mm, 12 s. + okładka, 4+4 k., nakład 1000 szt.;
  • zakładki format A6, nakład 500 szt.;
  • naklejki nakład 1000 szt.;
  • pocztówki nakład 1000 szt.;
  • teczki z informacją o projekcie: nakład 1000 szt., A4.