Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez Park

Zakres prac wykonanych w 2013 roku, w celu zakończenia realizacji zadania, obejmował:

  • remont nawierzchni bitumicznej w miejscu wykonania przepustów pod jezdnią
  • roboty wykończeniowe w postaci zasypania ścianek naprowadzających i uzupełnienie poboczy
  • koszty związane z nadzorem inwestorskim nad pracami budowlanymi

Łączny koszt finansowania powyższego zakresu z funduszu leśnego wyniósł 34 885,15 zł.