Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bełczak

Jezioro Bełczak

Jest najmniejszym z jezior Strugi o powierzchni 4,18 ha i maksymalnej głębokości - 6 m. Zasilane jest ciekiem z jeziora Jeleń i odprowadza część swoich wód do jeziora Główka. Misa ma charakter wydłużony, o bardzo łagodnym spadku i płytkim, równym dnie. Wzdłuż wschodniego brzegu rozwinął się pas szuwaru trzcinowego, a na zachodnim jego krańcu pas turzyc. W kilku miejscach niewielkie płaty tworzy ponikło błotne Eleocharis palustris oraz rdestnica pływająca Potamogeton natans. Roślinność podwodna występuje do głębokości 3 metrów. Tworzą ją niewielkie płaty rdestnicy przeszytej Potamogeton perfoliatus, wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum i jaskra krążkolistnego Ranunculus circinatus. W zbiorniku licznie występuje pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris.

Według typologii rybackiej jest to jezioro linowo-szczupakowe. Odłowy kontrolne wykazały obecność następujących gatunków: lina Tinca tinca, szczupaka Esox lucius, węgorza Anguilla anguilla, okonia Perca fluviatilis, płoci Rutilus rutilus, leszcza Abramis brama, krąpia Abramis bjoerkna i klenia Leuciscus cephalus.