Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Badania naukowe dotyczące aktualizacji danych na temat błonkówek (pszczół, os, mrówek, grzebaczy).

Obejmuje następujące działania:
  • prace terenowe:
    • wyznaczenie 9 punktów kontrolnych;
    • odłów owadów za pomocą siatki entomologicznej oraz z zastosowaniem pułapek Moerickego;
    • kontrola pułapek nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
  • opublikowanie wyników w wydanym przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” zeszycie naukowym „Lobelia”.