Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Badania nad występowaniem norki amerykańskiej

W roku 2013 dzięki dofinansowaniu Funduszu Leśnego, Park Narodowy „Bory Tucholskie” rozpoczął realizację badań, nad występowaniem norki amerykańskiej (Neovison vison) na terenie Parku. Jest to gatunek obcy, inwazyjny, który coraz bardziej rozszerza swój zasięg na terenie naszego kraju. Drapieżnik ten zagraża głównie ptactwu wodnemu, gdyż związany jest ze środowiskiem wodnym i tam poluje.

W PNBT problem z norką amerykańską do tej pory nie został rozpoznany. Sporadycznie notujemy jej tropy, czasem bywa obserwowana przez służby terenowe. Nieznana jest jej liczebność a w związku z tym również skala zagrożenia dla naszej rodzimej fauny.

Projekt realizowany w tym roku, ma na celu w pierwszej kolejności zbadanie intensywności występowania tego gatunku na badanym odcinku a później ewentualny odłów osobników. Dzięki konsultacjom ze specjalistami z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zastosowaliśmy rozwiązanie, które sprawdza się już w kilku parkach narodowych. Do monitoringu wykorzystywane są specjalne tratwy, które umieszcza się na wodzie, blisko linii brzegowej. Tratwa ma w środku otwór, w którym umieszcza się koszyk z gąbką i glinką. Całość przykryta jest daszkiem. Norka przechodząc przez tratwę zostawia tropy, które potem się mierzy. Dzięki temu uzyskujemy wyniki dotyczące częstości występowania gatunku oraz możliwe jest rozróżnienie płci osobników. Ilość tropów umożliwi natomiast uzyskanie indeksu liczebności norki na danym jeziorze.

Obecnie zakończony został pierwszy etap prac – czyli rozstawiliśmy tratwy do monitoringu na odcinku 10 km na Strudze Siedmiu Jezior. Tratwy rozstawione są co 1 km. Zbadany zostanie prawie cały obszar Strugi, bez jeziora Ostrowite. Tratwy będą kontrolowane co 2 tygodnie, do jesieni.

Koszt realizacji całego zadania: 24 300 zł