Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Pływacze

Wszystkie rodzime gatunki żyją pływając w wodzie (nie posiadają korzeni). Zasiedlają sadzawki, rowy, stawy, odnogi rzek, zagłębienia na torfowiskach i brzegi jezior. W Polsce reprezentowane są przez 5 gatunków. W Parku występują 3 z nich, a mianowicie: pływacz średni (p. pośredni) (Utricularia intermedia), pływacz drobny (p. mniejszy) (Utricularia minor) i pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris). Najliczniej reprezentowany i największy (pędy dorastać mogą do 2 m długości) jest pływacz zwyczajny, o liściach wielowierzchołkowych, nitkowato podzielonych, wodnych. W czasie kwitnienia, od lipca do sierpnia nad powierzchnią wody wystaje łodyga kwiatowa o długości 4-10 cm z żółtymi kwiatami z ostrogą.

Pewne części liści przekształciły się w płaskie, soczewkowate, maleńkie pęcherzyki, pełniące funkcję wyspecjalizowanych pułapek zapadkowych. We wnętrzu pęcherzyka następuje trawienie ofiar – drobnych owadów wodnych. Na jednej roślinie może znajdować się nawet ok. 400 pęcherzyków.

Kluczowe cechy pozwalające odróżnić poszczególne gatunki pływaczy od siebie dotyczą morfologii pędów (dwa rodzaje pędów) i kwiatów oraz struktury łatek liści.

Pływacz drobny posiada pułapki zarówno na osobnych pędach, jak i pośród liści, natomiast pływacz pośredni posiada pułapki tylko na oddzielnych pędach.