Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla kl. II-III szkoły podstawowej

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza dzieci z klas II – III ze szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w XVI POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ


Konkurs obejmuje program klas II-III szkół podstawowych z zakresu wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
- rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
- zwierzęta zimą;
- znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
- zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza);
- hałas i jak go ograniczyć;
- jesienne owoce leśne;
- formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
- Park Narodowy „Bory Tucholskie (ogólne wiadomości w tym: logo,  organizmy podlegające ochronie, formy krajobrazu,).

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: Jesień w lesie pełna owoców

Jak co roku konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

I etap:

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest nadesłanie do dnia 5 listopada 2017 r. pracy plastycznej w formacie A4 czyli 210x297 mm wykonanej dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.) nawiązującej do hasła Jesień w lesie pełna owoców na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie. Praca powinna przedstawiać portret jednego wybranego owoca, którego jesienią możemy znaleźć w lesie np. owoc buka, głogu, trzmieliny. Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko wychowawcy, adres placówki oraz nazwę owoca, który przedstawia.

Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację klasy wraz z wychowawcą na drugi etap konkursowych zmagań – etap teoretyczny. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 07.12.2017 r. ok. godz. 11.15 (po zakończeniu etapu teoretycznego).

Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na zamieszczenie zgłoszonej pracy na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach współpracujących z Organizatorem na potrzeby reklamowe związane z promocją konkursu.

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z niniejszym konkursem. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska autora pracy na stronach internetowych w celach informacyjnych i promocyjnych.

II etap:

Odbędzie się 7 grudnia 2017r. (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, o godz. 10.00
Uczestnicy (pracując w dwuosobowych zespołach) będą rozwiązywać:
-  rysunkowe testy;
- krzyżówki i rebusy;
- rozsypanki i wyklejanki;
- oraz  inne zadania i zabawy edukacyjne.

Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym klasy zakwalifikowały się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących klasę.

Nagrody dla ww. zostaną wręczone w dniu drugiego etapu konkursu ok. godz. 1115

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Pani Beaty Grabowskiej  (tel. 052 33 55 127 – w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00)