Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XI Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. Trójbój przyrodniczy

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego oraz miast Człuchów i Tuchola do wzięcia udziału w XI Konkursie Wiedzy pn. „Trójbój przyrodniczy”.

 Celem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej. Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną (w załączeniu lista gatunków do rozpoznania). Drugi etap będzie polegał również na rozwiązywaniu zadań przyrodniczych. Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

Konkurs (wszystkie trzy etapy) odbędzie się 18 października 2017r. (środa) o godz. 1000, w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5. Zakończenie zmagań konkursowych przewidziane jest na godz. 1300. Zgłoszenia do udziału w konkursie (maksymalnie 4 osoby z każdej szkoły) można przesyłać do dnia 11 października br. na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl Zakres tematyczny konkursu, kartę zgłoszenia, regulamin konkursu oraz listę wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów można znaleźć w plikach do pobrania.

Zgłoszenie się osób do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji XI edycji Konkursu Wiedzy pn. „Trójbój przyrodniczy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

/BG/

 

 

Pliki do pobrania: