Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

X Powiatowego Konkursu pn. „Przyroda wokół nas”

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie serdecznie zaprasza uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału
w X Powiatowym Konkursie pn. „Przyroda wokół nas”.

Celem konkursu jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej. Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną (w załączeniu lista gatunków do rozpoznania). W drugim etapie uczestnicy konkursu będą również rozwiązywać kartę zadań, która sprawdzi ich umiejętności rozumienia tekstu i analizy wykresów lub rycin. Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

Konkurs (wszystkie trzy etapy) odbędzie się 21 marca 2018 roku o godz. 1000 (środa), w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie. Zakończenie zmagań konkursowych przewidziane jest na godz. 1300. Zgłoszenia do udziału w konkursie (maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły) należy przesyłać do dnia 12 marca br. na adres: CEP PNBT lub b.grabowska@pnbt.com.pl Zakres tematyczny konkursu, formularz zgłoszenia, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, regulamin konkursu oraz listę wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów przesyłamy w załączeniu. Dodatkowo wszystkie informacje dostępne będą na stronie www.pnbt.com.pl.

Zgłoszenie się osób do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (najpóźniej w dniu konkurs) podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 o zgodzie na uczestnictwo oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (oświadczenia można wysłać pocztą elektroniczną na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl lub faxem tel. 52 39 88 397, bądź przywieźć ze sobą w dniu konkursu).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Beatą Grabowską – tel. 52 33 55 127 – w dni robocze w godz. od 800-1500

 

Pliki do pobrania: