Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wzbogacanie składu gatunkowego stref przejściowych w rejonie Drzewicza i Małych Swornegaci

W miejscach o najwyższej presji turystycznej tuż przy granicy z sąsiadującymi ośrodkami wypoczynkowymi w rejonie Drzewicza (oddz. 2 a) i Małych Swornegaci (oddz. 77d, i) w celu podniesienia stabilności ekosystemu leśnego Park Narodowy „Bory Tucholskie” zakłada strefy buforowe. Zapewnią one wytworzenie optymalnej strefy przejściowej pomiędzy lasem a istniejącymi ośrodkami turystycznymi.

W miejscu zaplanowanych stref buforowych w drzewostanach sosnowych wykonaliśmy cięcia rozluźniające i odsłaniające, które mają zapewnić optymalny dostęp światła, gdyż w ramach planowanego działania zamierzamy jesienią br. wprowadzić  gatunki liściaste tj.: brzozę brodawkowatą, dąb bezszypułkowy, grab, jarząb, bez koralowy i śliwę tarninę. Całą powierzchnię planujemy ogrodzić siatką leśną co zabezpieczy młode pokolenie drzew i krzewów przed zgryzaniem przez zwierzynę.

/ET/