Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rybie Oko

Jrezioro Rybie Oko

Jezioro o powierzchni 0,2 ha, głębokości maksymalnej 3,2 m i głębokości średniej 1,6 m. Rybie Oko jest jeziorem dystroficznym, w którym, ze względu na ograniczoną ilość światła, brak jest roślin wodnych. Roślinność przybrzeżna nachodzi na taflę wody w postaci pła, zbudowanego z torfowców, głównie torfowca błotnego Spahgnumn palustre, torfowca czerwonawego Spagnum rubellum i torfowca spiczastolistnego Sphagnum cuspidatum oraz roślinności typowo torfowiskowej: rosiczki okragłolistnej Drosera rotundifolia, modrzewnicy zwyczajnej Andromeda polifolia, żurawiny błotnej Oxycoccus palustris, wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium, przygiełki białej Rhynchospora alba i turzycy bagiennej Carex limosa.

W jeziorze Rybie Oko nie stwierdzono obecności ryb, co spowodowane jest kwaśnym odczynem wody i niską trofią.