Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Dnia 27 kwietnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (RBBT).)  Organizatorem spotkania był Park Narodowy "Bory Tucholskie".

Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu działań podejmowanych na rzecz powiększenia Rezerwatu Biosfery. Przewodniczący Rady przedstawił jakie gminy wyraziły akces do Rezerwatu Biosfery, projekt wniosku do UNESCO o powiększenie RBBT oraz prawdopodobny termin zatwierdzenia formularza. Szczególną uwagę poświęcono dyskusji na temat wizji Rezerwatu po ubiegłorocznej nawałnicy, zarówno pod kątem odbudowy drzewostanów, jak i organizacji ruchu turystycznego. Poruszono również tematykę logo "marketingowego" Rezerwatu Biosfery, którym mogłyby być oznaczone produkty wytwarzane przez lokalnych przedsiębiorców. Podkreślono potrzebę wypromowania międzynarodowej marki jaką jest Światowy Rezerwat Biosfery wśród szerokiego grona odbiorców.

Posiedzenia Rady Koordynacyjnej RBBT oraz spotkania grup roboczych, powołanych do wypełniania określonych zadań, odbywają się systematycznie od 2015 roku. Każde spotkanie przybliża do wypełnienia celów, dla których została powołana Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, jakimi są m.in.: inicjowanie i kierunkowanie wspólnych działań mających na celu promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju czy zapewnienie szerszego udziału lokalnych społeczności i prywatnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz Rezerwatu.

/AT/