Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Plakaty promujące Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Dnia 29 maja 2020 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto XIX Powiatowy Konkurs Humanistyczno - Przyrodniczy „Ortografia w przyrodzie”. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie plakatu promującego Park Narodowy „Bory Tucholskie” w formacie A1. Do każdego plakatu należało dołączyć fiszkę (krótki opis, max pół strony A4), która była rozwinięciem hasła znajdującego się na plakacie. Do konkursu zgłosiło się w sumie 34 uczniów z sześciu szkół podstawowych z powiatu chojnickiego. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Jury konkursu, składające się z pracowników Parku postanowiło:

1. w kategorii klasy IV:

przyznać trzy równorzędne nagrody, które otrzymują:

- Michalina Buse ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach,
- Zuzanna Orszewska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi,
- Kacper Różek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

2. w kategorii klasy V:

przyznać nagrodę: Lenie Mączyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach;

- oraz trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymują:

- Aleksandra Biesek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem;
- Natalia Kinowska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem;
- Anna Ortman ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

3. w kategorii klasy VI:

przyznać dwie równorzędne nagrody, które otrzymują:
- Jagoda Matthes z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach;
- Zuzanna Pruszak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach,


oraz wyróżnić Kacpra Kuklewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

Niestety z powodu pandemii COVID-19 w tym roku nie będzie uroczystego wręczenia nagród. Wszyscy nagrodzeni  i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne, które zostały przekazane do szkół. Organizatorzy nie zapomnieli również o nauczycielach, którzy wiele wysiłku włożyli w przygotowanie uczniów do konkursu i dla nich również przygotowali podziękowania i upominki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

/BG/