Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Konferencja naukowa Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0

Dnia 16 października br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie odbyła się Konferencja Naukowa pn. Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie" 2.0.

Organizatorami konferencji byli: Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat nad konferencją objął Główny Konserwator Przyrody Pani Minister Małgorzata Golińska.

Konferencja zgromadziła osoby, które odegrały znaczącą rolę w procesie tworzenia Rezerwatu Biosfery oraz przez ostatnie lata angażowały się w promocję tej światowej marki.
W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele administracji lasów państwowych, reprezentanci parków narodowych i parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. Swoją obecnością zaszczycili członkowie Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem Człowiek i Biosfera (UNESCO-MAB) z Przewodniczącym Profesorem Romanem Soją na czele oraz reprezentanci Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia:

  1. Droga ku powiększeniu RBBT - Grażyna Wera-Malatyńska, prezes LGD Sandry Brdy.
  2. Osiem lat funkcjonowania RBBT - bilans korzyści - Janusz Kochanowski, dyrektor Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
  3. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0 - prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, członek Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB, przewodniczący Rady Koordynacyjnej RBBT.
  4. Rezerwaty biosfery jako przedmiot i forma ochrony przyrody - prof. dr hab. Roman Soja, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego  UNESCO-MAB.
  5. Teoria a rzeczywistość w zarządzaniu Bilateralnym Rezerwatem Biosfery Karkonosze - dr inż. Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
  6. Słowiński Rezerwat Biosfery - reorganizacja - Grzegorz Kupczak, Słowiński Park Narodowy.
  7. Szata roślinna Borów Tucholskich: przestrzenna i czasowa zmienność bogactwa gatunkowego, stanu biomasy, zasobów węgla organicznego i spełnianiu usług ekosystemowych - prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, członek Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB, przewodniczący Rady Koordynacyjnej RBBT.
  8. RBBT marką regionu - propozycje działań promocyjnych - dr hab. Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas sesji okolicznościowej prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN) zaprezentował sylwetkę Profesor Alicji Breymeyer, wieloletniej Przewodniczącej Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB. Pani Profesor odegrała istotną rolę w procesie tworzenia rezerwatów biosfery w Polsce. To także dzięki Jej wielkiemu zaangażowaniu Bory Tucholskie zostały włączone do międzynarodowej elitarnej grupy - sieci rezerwatów biosfery. Konferencja zakończyła się odsłonięciem pamiątkowej tablicy, dla uhonorowania zasług i podkreślenia działań Pani Profesor Alicji Breymeyer.

/AT/

 
Grażyna Wera-Malatyńska, Prezes LGD Sandry Brdy

Grażyna Wera-Malatyńska, Prezes LGD Sandry Brdy

Prof. Andrzej Nienartowicz, Członek Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB

Prof. Andrzej Nienartowicz, Członek Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB

Prof. Roman Soja, Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB

Prof. Roman Soja, Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO-MAB

Prof. Marek Degórski, IGiZP PAN

Prof. Marek Degórski, IGiZP PAN

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Dyrektor PN "Bory Tucholskie" Janusz Kochanowski

Dyrektor PN "Bory Tucholskie" Janusz Kochanowski

Dyrektor Karkonoskiego PN dr inż. Andrzej Raj

Dyrektor Karkonoskiego PN dr inż. Andrzej Raj

Grzegorz Kupczak, Słowiński PN

Grzegorz Kupczak, Słowiński PN

Dr hab. Mieczysław Kunz, UMK Toruń

Dr hab. Mieczysław Kunz, UMK Toruń

Przed odsłonięciem

Przed odsłonięciem

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Pamiątkowa tablica dla uhonorowania zasług i działań Profesor Alicji Breymeyer

Pamiątkowa tablica dla uhonorowania zasług i działań Profesor Alicji Breymeyer

Uczestnicy konferencji przy pamiątkowej tablicy

Uczestnicy konferencji przy pamiątkowej tablicy

Uczestnicy konferencji przy pamiątkowej tablicy

Uczestnicy konferencji przy pamiątkowej tablicy

Dyrektorzy Parków Narodowych (PN jako strefy rdzenne rezerwatów biosfery)

Dyrektorzy Parków Narodowych (PN jako strefy rdzenne rezerwatów biosfery)