Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Konferencja Jubileuszowa z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego i 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

W dniach 4-5 listopada 2021 r. w Fojutowie odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (RBBT).

Organizatorami konferencji byli: Tucholski Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W trakcie konferencji wręczano listy gratulacyjne, zarówno dla Tucholskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, jak i dla Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Gratulacje i okolicznościowe upominki z okazji 10-lecia funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie odbierał Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” pełni funkcję Sekretariatu Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to organ koordynacyjny Rezerwatu, który powstał z inicjatywy Parku, w celu lepszego funkcjonowania i „zarządzania” RBBT. Park Narodowy „Bory Tucholskie” stanowi także, zgodnie z formularzem nominacyjnym, Punkt kontaktowy dla całego Rezerwatu. Nowo powstałe Muzeum Przyrodnicze PNBT, będące integralną częścią Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim  Młynie, będzie docelowo Centrum Informacyjnym Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Podczas konferencji został wygłoszony referat pt. „Rola Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

Informacje na temat Konferencji na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów.

/AT/

 
Logo RBBT

Logo RBBT

Gratulacje z okazji 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie odbiera Dyrektor Parku Narodowego "Bory Tucholskie", fot. R. Borzyszkowski

Gratulacje z okazji 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie odbiera Dyrektor Parku Narodowego "Bory Tucholskie", fot. R. Borzyszkowski