Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

IX Powiatowy Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. Przyroda wokół nas

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w IX Powiatowym Konkursie pn. „Przyroda wokół nas”.

Celem konkursu jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej. Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną (w załączeniu lista gatunków do rozpoznania). W drugim etapie uczestnicy konkursu będą również rozwiązywać kartę zadań, która sprawdzi ich umiejętności rozumienia tekstu i analizy wykresów lub rycin. Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

Konkurs (wszystkie trzy etapy) odbędzie się 29 marca 2017 roku o godz. 10.00 (środa), w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie. Zakończenie zmagań konkursowych przewidziane jest na godz. 13.00. Zgłoszenia do udziału w konkursie (maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły) należy przesyłać do dnia 17 marca br. na adres: CEP PNBT lub b.grabowska@pnbt.com.pl Zakres tematyczny konkursu, formularz zgłoszenia, regulamin konkursu, lista wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz oświadczenie znajduje się do pobrania poniżej. W dniu konkursu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wypełnione przez opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo córki/syna w konkursie oraz przetwarzania jego danych osobowych.

 

 

Pliki do pobrania: