Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

II etap budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie rozpoczęty!

Wraz z początkiem czerwca rozpoczęty się prace budowlane związane z przedsięwzięciem pn.: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”.

Fundusze na realizację zadania udało się pozyskać w 2016 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 784 996,34 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.

Realizacje projektu rozpoczynamy od przebudowy budynku inwentarskiego z początku XX w o powierzchni zabudowy 236,4 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi. Na dzień dzisiejszy wykonano ogrodzenie placu budowy oraz demontaż więźby dachowej budynku inwentarskiego.

Wyżej wymienione zadanie  realizować będzie firma R-BUD Sp.z o.o., z siedzibą w Chojnicach, która została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia podpisana została w dniu 02.06.2017 r.

Nadzór nad realizacją robót budowlanych prowadzi firma KONAR reprezentowana przez Pana Mirosława Kubiszewskiego.

O postępach prac budowlanych i realizacji całego przedsięwzięcia będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.