Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Cumowisko łodzi wędkarskich w Bachorzu

Park Narodowy „Bory Tucholskie”  przypomina o obowiązującym regulaminie korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie łodzi składowanych bez zezwolenia na wyznaczonych stanowiskach, w nie przekraczalnym terminie do dnia 20 maja br. W przeciwnym razie łodzie zostaną usunięte z cumowiska.

Osoby chętne do korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu są zobowiązane do złożenia pisemnego wniosku w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33.

Druk formularza można otrzymać drogą mailową (adres do kontaktu: a.szulta@pnbt.com.pl) lub w siedzibie Parku w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00.                       

Jednocześnie prosimy osoby posiadające zgodę na składowanie łodzi na cumowisku w Bachorzu o ich stawianie zgodnie z przyznanymi numerami stanowisk.

Pierwszeństwo do otrzymania stanowiska składowania łodzi mają osoby korzystające z cumowiska w latach 2015-2018. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, przyznanie stanowiska uzależnione będzie od liczby wolnych stanowisk.

/A.Sz./